Robinson Shiba, é o nosso primeiro grande empresario que vamos estar comentando